Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 38

Tähän kuuluu jätteen kerääminen, käsittely ja loppusijoitus, jätteen lähikuljetus sekä kierrätyslaitosten toiminta kierrätyskelpoisten materiaalien lajittelemiseksi jätteestä.

Tulokset: (~700)

Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys