Toimiala: Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys (38)

Tähän kuuluu jätteen kerääminen, käsittely ja loppusijoitus, jätteen lähikuljetus sekä kierrätyslaitosten toiminta kierrätyskelpoisten materiaalien lajittelemiseksi jätteestä.
Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys (38)