Tavanomaisen jätteen keruu -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 38110

Tähän kuuluu:- kiinteän jätteen kerääminen esim. kotitalouksien ja yritysten jäteastioista, -lavoista jne. (Sekajäte voi sisältää kierrätyskelpoisia materiaaleja.)- kierrätettävien materiaalien kerääm... näytä lisää

Tulokset: (~200)

Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
Tavanomaisen jätteen keruu