Toimiala: Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu (05)

Tähän luokkaan kuuluu kiinteiden mineraalipolttoaineiden kaivu ja louhinta maanalaisissa ja avolouhoksissa sekä siihen kuuluvat kuljetuksen ja markkinoille viemisen edellyttämät lisätoiminnot, kuten l... näytä lisää