Keskiasteen ammatillinen koulutus -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 85320

Tähän kuuluu keskiasteen ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset, joissa koulutus on oppiaineittain eriytynyttä ja tähtää ammatilliseen pätevöitymiseen sekä teoreettisen että käytännön taitojen ... näytä lisää

Tulokset: (~100)

Koulutus
Keskiasteen ammatillinen koulutus