Maaliikenne ja putkijohtokuljetus -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 49

Tähän kuuluu matkustajien ja rahtitavaran kuljettaminen maanteitse ja rautateitse sekä kaasujen, nesteiden, veden, lietteen ja muiden hyödykkeiden kuljetus putkijohtoja pitkin. Tähän ei kuulu:- tielii... näytä lisää

Tulokset: (~10000)

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus