Toimiala: Metallimalmien louhinta (07)

Tähän luokkaan kuuluu metallimalmien kaivu, louhinta ja pumppaus maanalaisista ja avolouhoksista, meren pohjasta jne. sekä malmin muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: mursk... näytä lisää
Metallimalmien louhinta (07)