Puunkorjuu -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 02200

Puunkorjuuseen luetaan aines- ja polttopuun hakkuu ja lähikuljetus sekä jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko. Tähän kuuluu:- metsäkoneyrittäjät- raakapuun hakkuu ja metsäkuljetus (lä... näytä lisää

Tulokset: (~5000)

Metsätalous ja puunkorjuu
Puunkorjuu