Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 28300

Maanmuokkaukseen, istutukseen ja lannoittamiseen käytettävien maanviljelys-, metsänhoito- ja puutarhanhoitokoneiden sekä sadon käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus. Myös eläinve... näytä lisää

Tulokset: (~100)

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus