Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 62030

Tähän kuuluu asiakkaiden tiloissa tapahtuva tietokonesysteemien ja tietojenkäsittelylaitteiden hallinta- ja käyttöpalvelut sekä niihin liittyvät tukipalvelut.

Tulokset: (~900)

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut