Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 66

Rahoitus- ja sijoitustoimintaa avustavat palvelut sekä vakuutustoimintaa avustavat palvelut, joihin ei liity vakuutuskorvausten maksuvelvollisuutta.

Tulokset: (~8000)

Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta