Lasten päiväkodit -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 88911

Tähän kuuluvat lasten päiväkodit ja erityispäiväkodit sekä perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito. Tähän kuuluu myös päiväkotien yhteydessä järjestetty esikouluopetus.

Tulokset: (~500)

Sosiaalihuollon avopalvelut
Lasten päiväkodit