Veden otto, puhdistus ja jakelu -toimiala

TOL 2008 -toimialaluokitus 36

Tähän kuuluu raakaveden otto ja sen puhdistus ja jakelu kotitalouksille, yhdyskunnille ja teollisuudelle.