Toimiala: Viemäri- ja jätevesihuolto (37)

Tähän kuuluu viemärijärjestelmien ja jätevesilaitosten toiminta, jonka tarkoituksena on jäteveden kerääminen, käsittely puhdistusta varten ja loppusijoitus.
Viemäri- ja jätevesihuolto (37)