Industrie: Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw (02)

Deze klasse omvat: - beroepsmatig uitoefenen van de jacht; - fokken van wild. Deze klasse omvat niet: - fokken en houden van pelsdieren (01.49); - jacht beoefend als sport of recreatie (93.19.2).
Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw (02)