Industrie: Detailhandel (niet in auto’s) (47)

Deze klasse omvat: - groothandel in niet-consumentengoederen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen van artikelen, overeenkomend met een van de (sub)klassen afzonderlijk minder dan 50% u... laat meer zien
Detailhandel (niet in auto’s) (47)