Kunst industrie

Industrie code 90

Deze klasse omvat: - zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding: in georganiseerd verband omgaan met gemeenschappelijke medische, psychische of sociale problemen waarmee men zelf of als ouder/verzorger... laat meer zien

Resulaten (~100000)

Kunst