Industrie: Manufacture of rubber and plastics products (22)

Deze klasse omvat: - vervaardiging van geneesmiddelen: * antisera en andere bloedfracties, vaccins; * overige geneesmiddelen, incl. homeopathische; * chemische contraceptieven voor uitwendig gebruik e... laat meer zien
Manufacture of rubber and plastics products (22)