Industrie: Post en koeriers (53)

Deze klasse omvat: - exploitatie van weegbruggen; - wegen, meten en controleren van ladingen van wegvervoermiddelen; - wegen, ijken en controleren van ladingen van schepen.
Post en koeriers (53)