Industrie: Vervaardiging van chemische producten (20)

Deze klasse omvat: - vervaardiging van smeeroliën en vetten uit aardolie; - recycling van afgewerkte olie; - vervaardiging van aardolieproducten uit afvalolie.
Vervaardiging van chemische producten (20)