Industrie: Vervaardiging van textiel (13)

Deze klasse omvat: - vervaardiging van sigaretten, shag, sigaren, pijptabak; - vervaardiging van "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak.
Vervaardiging van textiel (13)