Industrie: Vervaardiging van voedingsmiddelen (10)

Deze klasse omvat: - proefboren voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas); - exploratie via bodemmonsters en geologisch onderzoek; - testboren voor de winning van delfstoffen (geen olie en ga... laat meer zien
Vervaardiging van voedingsmiddelen (10)