Industrie: Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery (38)

Deze klasse omvat: - reinigen van riolen in combinatie met rioolbeheer; - legen en reinigen van straat- en -trottoirkolken in combinatie met rioolbeheer; - legen en reinigen van septictanks en beerput... laat meer zien
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery (38)