Industrie: Winning van delfstoffen (geen olie en gas) (08)

Deze klasse omvat: - winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas); - ontzwavelen van gas; - vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas met het oog op het vervoer. Deze klasse omvat nie... laat meer zien
Winning van delfstoffen (geen olie en gas) (08)