Næring: Detaljhandel, unntatt med motorvogner (47)

Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel, unntatt med motorvogner (47)