Næring: Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall (38)

Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall (38)