Næring: Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (01)

Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell
Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (01)