Næring: Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted (28)

Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted (28)