Næring: Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler (16)

Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler (16)