Næring: Utvinning av råolje og naturgass (06)

Utvinning av råolje og naturgass
Utvinning av råolje og naturgass (06)