Bransch: Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)

Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)